Focus Area

महिला सक्षमीकरण

महिला बचत गटांची चळवळ गेल्या दशकभरापासून महाराष्ट्रात जोमाने सुरु आहे. गावोगावी नवीन बचत गट सुरु होत आहेत. त्याद्वारे आर्थिक स्वयंपुर्ततेच्या दिशेने होणारी महिलांची वाटचाल ही अत्यंत स्फुर्तीदायक बाब आहे. महिला बचत गटांच्या रुपाने महाराष्ट्रात एका नव्या इतिहासाची मुहुर्तमेढ रोवली गेली आहे. हा इतिहास आहे महिलांच्या स्वयंपूर्णतेचा. महिलांच्या एकजुटीचा आणि एकजुटीतून निर्माण होत असलेल्या महिलांच्या शक्तिचा, स्वयंसहाय्यता महिला बचतगट ही संकल्पना तारण व कारणाशिवाय स्वतःच्या आर्थिक गरजा स्वतःच भागविण्यासाठीची स्वयंभू यंत्रणा आहे. महिला बचतगट ही संकल्पना खरे तर सहकार चळवळीचे दुसरे नवे पर्व असून जनसामान्यांना सहकार चळवळीत सामावणारी संकल्पना आहे..