Contact Us
अधिक माहितीसाठी संपर्क

कार्यालयीन पत्ता

शिवशंकर नगर, चिखली रोड, बुलढाणा ४४३००१

मदतीसाठी संपर्क

+९१ १२३४५६७८९०

माहितीसाठी मेल

jayshreeshelke95@gmail.com
info@jayshreeshelke.com

राजकीय घडामोडी, विकासविषयक जाणून घेण्यासाठी संपर्क करा.