Officials of Women Savings Groups Federation visited and guided.

  • Home
  • Social
  • Officials of Women Savings Groups Federation visited and guided.
social3

 दिशा बुलढाणा जिल्हा महिला बचतगट फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी भेट देऊन मार्गदर्शन केले

मोताळा तालुक्यातील पिंपरी गवळी तसेच पान्हेरा येथील बचतगटांना दिशा बुलढाणा जिल्हा महिला बचतगट फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी भेट देऊन मार्गदर्शन केले.

.